Językowy Projekt Comeniusa
Akcja 1
 

W roku szkolnym 2005/2006 uczniowie z klas: 1ea i 2ea pionu ekonomicznego oraz 2gż pionu gastronomicznego oraz nauczyciele Technikum Nr 2
przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
wraz ze szkołą Obchodná Akadémia Rožňava (Słowacja) realizowali
Językowy Projekt Comeniusa „Poprzez międzynarodową współpracę młodzieży do rozwijania umiejętności językowych”.

 

Językiem roboczym projektu był język angielski.
Produktem końcowym projektu są Przewodniki regionalne
po Śląsku Cieszyńskim i Gemerze Północnym
oraz słownik, opracowane w języku angielskim, polskim
i słowackim.

Zapraszamy do obejrzenia przewodników i słownika na naszym portalu internetowym
 
  Guide to Cieszyn Silesia Guide to Gemer Dictionary  
         
  lub do ściągnięcia w postaci plików do pobrania:  
Pliki we Flashu (.zip)

 
Pliki we Flashu (.exe)

 

 
Prezentacje (.pps)