Kolędowanie w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
19.12.2008